Автор/и Заглавие Ключови думи Р К
Крумов, Момчо Зад стените на фашизма
0 0
Куев, Куйо М. Черноризец Храбър
Литературно-историческо изследване
0 0
Пондев, Петър Българска художествена проза
Лит.-крит. очерци. Ч. 1
0 0
Тасева, Ирина Така блестят звездите
Спомени
0 0
Тодоров, Калю И. А. Н. Крилов : 1863-1945
[Биогр. очерк]
техника, корабостроене 0 0
Кратка българска енциклопедия
Том 4
енциклопедия 0 0
Пресмятане и конструиране на машинни елементи
справочник 0 0
Средновековни китайски новели
художествена литератература 0 0
Магнитная запись електрических сигналов
магнитни записи, елекрически сигнали 0 0
Септемврийска поезия
българска поезия 0 0
Философская енциклопедия
том 3
енциклопедия, философия, руски език 0 0
Философская енциклопедия
том 4
енциклопедия, философия, руски език 0 0
Философская енциклопедия
том 2
енциклопедия, философия, руски език 0 0
Гоце Делчев- писма и други материали
биографични данни 0 0
Съвременни италиански разкази
Съставители:Л.Топузова и В.Даскалова
художествена литература 0 0