Автор/и Заглавие Ключови думи Р К
Афоризми за писатели
писатели, сентенции 0 0
Победен устрем : Разкази
[на китайски бойци, участвали във войната в Корея]
корейска война 0 0
Ангелов, Петър Димитров Българската средновековна дипломация : [Моногр.]
история на България, Българско средновековие 0 0
Андрейчин, Любомир Правописен речник на българския книжовен език
6. прераб. изд
0 0
Барух, Виктор Сабат Където думите не могат
Образи на велики композитори
0 0
Градинарова, Анастасия К. Елементи на електрическите уредби
Учебник за XI кл.
електротехника, електроснабдяване, учебник, 11 клас 0 0
Григорова, Ирена Михайлова Градът на вълците
съвременна българска литература 0 0
Делчев, Борис Познавах тези хора
Мемоарни очерци
0 0
Дуйчев, Иван Симеонов Страници от миналото : Очерци
история на България, славяни, прабългари, старобългарска книжнина, Кирило-Методиево дело, Търново - културно средище на средновековна България 0 0
Клайнер, Блазиус; Дуйчев, Иван История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.
Българска история,Византия, Първо българско царство, Българско средновековие 0 0
Ковачев, Пенчо Златанов 50 златни български филма
кино, българско, история, филми, български, спомени 0 0
Константинов, Евгени Моята древна и млада родина
Ил. история на България
История на България 0 0
Крумов, Момчо Зад стените на фашизма
0 0
Куев, Куйо М. Черноризец Храбър
Литературно-историческо изследване
0 0
Лисовски, Л. и др. Сила на триенето
физика, механика 0 0