Автор/и Заглавие Ключови думи Р К
Афоризми за писатели
писатели, сентенции 0 0
Победен устрем : Разкази
[на китайски бойци, участвали във войната в Корея]
корейска война 0 0
Ангелов, Петър Димитров Българската средновековна дипломация : [Моногр.]
история на България,Българско средновековие 0 0
Градинарова, Анастасия К. Елементи на електрическите уредби
Учебник за XI кл.
електротехника, електроснабдяване, учебник, 11 клас 0 0
Григорова, Ирена Михайлова Градът на вълците
съвременна българска литература 0 0
Грозданова, Елена Александровам; Андреев, Стефан Българите през XVI век
По документи от наши и чужди архиви
история на България,Турско владичество, българи-бит, Българско средновековие 0 0
Дуйчев, Иван Симеонов Страници от миналото : Очерци
история на България, славяни, прабългари, старобългарска книжнина, Кирило-Методиево дело, Търново - културно средище на средновековна България 0 0
Клайнер, Блазиус; Дуйчев, Иван История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.
Българска история,Византия, Първо българско царство, Българско средновековие 0 0
Ковачев, Пенчо Златанов 50 златни български филма
кино, българско, история, филми, български, спомени 0 0
Лисовски, Л. и др. Сила на триенето
физика, механика 0 0
Марков, Георги Митрев Теория, критика, литературна история
Избрани произведени
литературна критика 0 0
Мечев, Константин Ст. Покровител на книжнината
Очерк за цар Иван Александър
история на България,Грамоти на Иван-Александър, Манасиева хроника, Троянска притча, цар Иван- Александър 0 0
Пачилов, Иван Тодоров Настройване на технологичната система при универсални металорежещи машини
[Ръководство]
металорежи машини 0 0
Поглубко, Константин Ал. За да бъдат полезни на народа си
история на българия 0 0
Султанов, Симеон Стефанов Сатирици : Георги Стаматов, Светослав Минков
литературна критика 0 0