Кий, Пиер В. Р.
Великият Карузо
Единствена авториз. биогр
Налично в : СУ "Христо Ботев"
Други лица :Обраб. от Пиер В. Р. Кий ; Прев. от нем. Георги Белев
Местоиздаване :София
Издателство :Наука и изкуство
Година на издаване :1967 г.
Пагинация :260 стр.
Илюстрации, типове :с ноти
Размер :25
Носител :книга
Сигнатура :78(092) / К 54
СИ-УДК :78(092)