Александров, Васил
Христо Ясенов
Лит.-крит. очерк
Налично в : СУ "Христо Ботев"
Местоиздаване :София
Издателство :Български писател
Година на издаване :1967 г.
Пагинация :120 стр.
Илюстрации, типове :с портр.
Размер :18
Носител :книга
Сигнатура :886.7-95 / А 51
СИ-УДК :886.7-95