Ръководство за преговора по аритметика и алгебра в средния курс V-VIII кл.
Налично в : СУ "Христо Ботев"
Други лица :Димо Серафимов, Гица Иванова, Лидия Цоньовска
Местоиздаване :София
Издателство :Народна просвета
Година на издаване :1967 г.
Пагинация :155 стр.
Илюстрации, типове :с черт.
Размер :21
Носител :книга
Сигнатура :373(07):51 / Р 97
СИ-УДК :373
Ключови думи :Аритметика