Руднянски, Ярослав
Как да учим?
Налично в : СУ "Христо Ботев"
Други лица :Прев. от пол. Никола Мънков
Местоиздаване :София
Издателство :Народна просвета
Година на издаване :1967 г.
Пагинация :166 стр.
Илюстрации, типове :с ил.
Размер :21
Носител :книга
Сигнатура :371 / Р 91
СИ-УДК :371
Ключови думи :Педагогически методи на обучение