Белберов, Димитър Ат.
Лека атлетика за деца и юноши
Налично в : СУ "Христо Ботев"
Местоиздаване :София
Издателство :Медицина и физкултура
Година на издаване :1967 г.
Пагинация :208 стр.
Илюстрации, типове :с ил.
Размер :25
Носител :книга
Сигнатура :796.4 / Б 33
СИ-УДК :796.4