Лехнер, Аугусте
Песен за Роланд
Налично в : СУ "Любен Каравелов"
Други лица :Илюстрации Пламена Тодорова
Местоиздаване :София
Издателство :ЕМАС
Година на издаване :2013 г.
Пагинация :272 стр.
Размер :22
Серия :Класически творби, преразказани за деца
Носител :книжен
Сигнатура :820/899/Л11
СИ-УДК :820/899
Ключови думи :чужда детска художествена литература