Лехнер, Аугусте
Парцифал
В търсене на замъка на свещения грал
Налично в : СУ "Любен Каравелов"
Други лица :Прев. от немски Борис Парашкевов
Местоиздаване :София
Издателство :ЕМАС
Година на издаване :2007 г.
Пагинация :303 стр.
Размер :22
Серия :Класически творби, преразказани за деца
Носител :книжен
Сигнатура :820/899/Л47
СИ-УДК :820/899
Ключови думи :чужда детска художествена литература