Нестайко, Всеволод
Приключенията на двете братчета козлета
Приказка
Налично в : СУ "Любен Каравелов"
Местоиздаване :София
Издателство :Отечество
Година на издаване :1981 г.
Пагинация :63 стр.
Размер :24
Носител :книжен
Сигнатура :886.7/Н61
СИ-УДК :886.7
Ключови думи :детска художествена литература