Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Книга на потребителя
УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ – ВИДИМИ. РАБОТНА СРЕЩА С КОЛЕГИЯТА ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2013.02.23 14:00 от antoaneta sl.
СУБ от няколко години осъществява поредица от инициативи да събуди
училищните библиотекари и да ги приобщи към обща кауза и дейност. От 2012г.
съюзът придоби национален статут, но членовете му са все още малобройни. 
И така, ентусиастите-организатори не стоят на място, а действат. След срещи
с колегите във Варна, Благоевград и Пловдив, Велико Търново приюти 
библиотекарите в най-прекрасния си дом - Регионална народна библиотека
“П.Р.Слайвейков”. Директорът на библиотека - г-н Ив.Александров и
зам.директорът - д-р Калина Димитрова ни посрещнаха подобаващо: успяхме
подробно, емоционално и убедително да разкрием задачите, амбициите,
усилията дотук, успехите и бъдещите ни мечти и реалии за общността на
училищните библиотекари. 
Колегите от В.Търново, Севлиево, Павликени, Горна Оряховица бяха впечатлени
от извършеното до тук. Бе представен сайтът на секцията „Медиатеки в
училище” (http://libonlinebg.com), представляващ своден каталог на
училищните библиотеки и предоставящ на практика безплатен библиотечен
софтуер, чието използване се осъществява с финансовата подкрепа на ББИА.
Сайтът се ползва вече от 50 училищни библиотекари и масивът от данни е
нарастнал на над 16035 тома. литература; притежава читателски карти,
индивидуални инвентарни книги, опции за споделяне на културен живот и
инициативи…
Представени бяха инициативите и огромната дейност на ББИА за изваждането на
учулищните библиотеки на светло. Проведените от ББИА и СУ “Кл.Охридски”
курсове и семинари, които дават възможност на колегията да бъде в ритъм с
променящата се среда. Споделен бе училищен опит от тримата колеги –Пролет
Димитрова / prolet_dimitrova@abv.bg СМГ „Паисий Хилендарски“– София, Рени
Велкова / rre_reni@abv.bg НПГПТО„Михаил В. Ломоносов” – София и Антоанета
Славова / netislavova55@abv.bg СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Карнобат със
съответните презентации и доклади.
Темите около статута на училищния библиотекар и попълнението на
библотечните фондове, както и отношението на ръководните кадри в училищата 
към библиотекарите, бяха дискутирани активно и предизвикаха тревожно
единодушие. Колегите от Горна Оряховица предложиха да се напише официално
писмо до МОМН и да се поиска от името на НСУБ да се предвиди % от
ученическата издръжка , който единствено и само да е предназначен за
закупуване на книги и помагала в училищната библиотека, необходими за
успешен училищен процес – по аналогия с преподавателите по физкултура и
спорт. Както е важно децата на имат добра физическа кондиция, не по-малко
важно е да имат среда, която да ги подпомага в учебния процес – училищната
библиотека. 
Домакинът на работната среща, Регионалната библиотека “П.Р.Славейков” 
демонстрира висока и модерна класа на работа и перспектива. Млади и
подготвени колеги са изработили модерни софтуери, работи се по проекти, в
библиотеката цари дух на предприемчивост, знание и амбиция. Директорът на
библиотеката показа блестящо отношение към професията, работата и
училищните библиотекари.
Колегите от община Велико Търново приеха идеята за разширяването на НСУБ,
като обещаха да се включат във формацията и да работят за бъдещето на
училищните библиотеки – партньори и сътрудници в учебния процес.
[последно редактирано от antoaneta sl. на 2013.03.01 13:31 ]
Трябва да си регистриран за да пишеш отговори.

Генерирано за 0.006 s