Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Книга на потребителя
БЮЛЕТИН
2011.02.22 11:36 от rre_reny
Бюлетин на Училищните библиотеки

  Уважаеми колеги, това е първият брой на електронния бюлетин на УБ към
ББИА. Бюлетинът ще съдържа информация за  събития, свързани с дейностите в
училищните библиотеки и отнасящи се до тях. Е-бюлетинът се изпраща по
e-mail – при поискване и предоставяне на e-mail за връзка. Ако желаете да
промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да
прекратите получаването на бюлетина, моля пишете ни. 


	На 17 февруари предстои работна среща на училищните библиотекари в София:

Методичният отдел към Столична библиотека организира работна среща на
училищните библиотекари, която ще се състои на 17.02.2011г.в зала „Вяра“ на
Столична библиотека. Предвижда се представяне на проекта на ББИА и „Насоки
и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“, квалифакционните
програми на ЦОПБ и предстоящите задачи на Секцията на училищните библиотеки
към ББИА. 
	СУБ към ББИА обявява кампанията „Заедно да направим училищните библиотеки
видими!“   и формира работни групи за нейното успешно осъществяване  -
информация за тях е регистриране за участие може да заявите на е-mall:
sbir_ub@abv.bg.
	През февруари  започва електронно публикуване на списание за училищните
библиотеки – дейности, практики, кариерно развитие, перспектив и други. Ще
бъде разпространяван чрез посочен e-mall за връзка при поискване на е-mall:
sbir_ub@abv.bg. Надяваме се да го пишем съвместно и се обръщаме с молба за
изпращане на материали на същия електронен адрес.
	Продължава записването в курсовете към ЦПОБ към ББИА. Повече информация и
заявка за участие  може да получите на :http://www.lib.bg
	Очаква се обявяването на инициативата  Малкото голямо четене от БНТ.
Включването в нея на училищни библиотеки ще бъде отбелязано в следващите
броеве на списанието.
	ББИА финансира заплащането на хостинга и домейна за сайта 
http://libonline-bg.com/. 

Да се присъединим!!!!!!!!	
	Регионална библиотека "Сава Доброплодни" Сливен 

Организира литературен конкурс на тема "Моята приказка за доброто”.
Конкурсът е в рамките на XIII Национален фестивал на детската книга, който
ще се проведе в Сливен от 9 до 11 май, заяви директорът на библиотеката
Росица Петрова. Организатор е Сливенската Регионална библиотека,
Министерство на културата, Община Сливен, Асоциация на книгоиздателите в
България, Ротари клуб-Сливен и др. и могат да вземат участие деца и юноши
на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи от 7 до 10
години, от 11 до 14 години и от 15 – 16 години. Всеки участник има право да
представи до 2 литературни творби - приказка, разказ и стихотворение,
специално създадени за конкурса. Творбите трябва да са до 5 машинописни
страници. Специално жури ще оценява творбите. Много награди ще бъдат
раздадени, а крайният за изпращане на творбите е 11 март на адрес: улица
“Никола Карев” №1, за конкурса "Моята приказка за доброто”, или на e-mail:
reglibsliven@iradeum.com

	Национален дворец на децата
Измисли гатанка и я нарисувай, ако можеш 
Мили деца, вие обичате да творите, обичате задачките- закачки, а гатанките
са точно това- да ви карат да мислите. В този конкурс може да участвате с
ваши собствени гатанки. Огледайте се. Предметите около вас ви молят да
измислите гатанки за тях. Опитайте! Можете!
УСЛОВИЯ:
1.Участват всички деца до 16 г. възраст.
2.Краен срок за получаване на гатанките: 30.4.2011 г.
3. Изпращайте гатанките и рисунките на емейл: gatanki@mail.bg
4. Обявяване на резултатите след 15.5.2011 г.
5.Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: до 8 г.;
втора група: от 8 до 10 г.; трета група: от 10 до 16 г.
6.Трябва да бъде спазена класическата форма на гатанката -Що е то?
7.Необходима информация:
лично и фамилно име - точен адрес - учебен клас и навършени години - учебно
заведение - телефон и емейл за контакт.
8.Награди: НАГРАДЕНИТЕ гатанки ще бъдат филмирани и излъчвани в Детска ТВ
„Аз мога, аз знам”Победителите ще получат DVD с наградените филмирани
гатанки, както и други материални награди.
За повече информация: Росица Младенова- координатор на конкурса Телефон:
++359 0888 621
Трябва да си регистриран за да пишеш отговори.

Генерирано за 0.005 s