Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Книга на потребителя
Конкурс за есе
2008.04.15 13:38 от rre_reny
АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО  ОБЩЕСТВО
СЪВМЕСТНО С ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ
ОРГАНИЗИРАТ
Конкурс за есе на тема: България в моите мечти
 по повод 130-та годишнина от освобождението на България от османско
робство
Условия:
Конкурсът е насочен към българските ученици  от 6-ти до 12-ти клас. Есетата
да бъдат до 4 стандартни страници на български език – формат doc или rtf.,
шрифт Times New Roman 12. На отделен файл, който да се изпрати заедно с
есето, да бъдат изписани трите имена на участника, дата и година на
раждане, клас, учебно заведение, адрес и телефон за връзка. Краен срок 15
май 2008 г.   Есетата да се изпратят в електронен вариант на един от
посочените мейли: yoveva_sn@abv.bg  fbp@comac-medical.com  argobg@yahoo.com
 или на адрес: 1619 София, общ. Витоша,  бул. Ген. Кутузов 23А, ет.1  
Жури: 
Почетен председател на журито: проф. Божидар Димитров – Директор на НИМ
Председател: Снежана Йовева-Димитрова, заместник-председател на АРГО
Комисия: д-р Милен Врабевски и Даниел Панчев 
 Награди:
1-ва награда - екскурзия (двудневна) до знаков исторически град или обект в
България.
2-ра награда – еднодневна екскурзия в България.Поощрителни награди – книги,
енциклопедии, атласи.
Специална награда за оригинален сюжет.
Специална награда за преподавател, от чийто клас има най-много и качествени
участия в конкурса.
Всеки участник в конкурса ще получи почетна грамота за участие .
Наградите ще бъдат тържествено връчени от почетния председател на Фондация
“Българска памет” проф. Божидар Димитров на 24 май – на светлия ден на
Славянската писменост и просвета. Мястото ще бъде уточнено допълнително. 
Трябва да си регистриран за да пишеш отговори.

Генерирано за 0.005 s