Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Издание
Английско-български речник: Том I: A-I = English-Bulgarian Dictionary: Volume I A-I
Налично в : 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски”
Авторска отговорност :Съставители Т. Атанасова и др.
Други лица :Ред. Минко Марков
Местоиздаване :София
Издателство :Издание на БАН
Година на издаване :1966 г.
Пагинация :828 стр.
Размер :24,8 см.
Носител :книжен
Сигнатура :811.111=811.163.2/А64
Класификационен индекс по УДК :811.111=811.163.2
Ключови думи :Речник
Рейтинг (брой гласували) :0 (0)
Отпечатване
Коментари
За да пишете коментари трябва да се регистрирате.
Няма коментари за тази книга.

Генерирано за 0.021 s