Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Издание
Българско-английски речник: Tом II О-Я = Bulgarian-English Dictionary: Volume II О-Я
Трето стереотипно издание с притурка
Налично в : 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски”
Авторска отговорност :Ред. Теодора Атанасова и Мария Ранкова
Други лица :Худ. Владислав Паскалев
Местоиздаване :София
Издателство :Наука и изкуство
Година на издаване :1990 г.
Пагинация :502 стр.
Размер :24,2 см.
Носител :книжен
Сигнатура :811.163.2=811.111/Б92
Класификационен индекс по УДК :811.163.2=811.111
Ключови думи :Речник
Рейтинг (брой гласували) :0 (0)
Отпечатване
Коментари
За да пишете коментари трябва да се регистрирате.
Няма коментари за тази книга.

Генерирано за 0.022 s