Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Издание
Минчева, Любов
Качествените методи в сравнителните изследвания
Второ издание
Налично в : 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски”
Авторска отговорност :Любов Минчева
Местоиздаване :София
Издателство :Катедра "Политология" СУ "Св. Кл. Охридски"
Година на издаване :2005 г.
Пагинация :292 стр.
Размер :23 см.
ISBN :954-91571-5-6
Носител :книжен
Сигнатура :32/М67
Класификационен индекс по УДК :32
Ключови думи :Институционализъм, парламентаризъм, политически партии, етнически фактори и др.
Рейтинг (брой гласували) :0 (0)
Отпечатване
Коментари
За да пишете коментари трябва да се регистрирате.
Няма коментари за тази книга.

Генерирано за 0.085 s