Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Издание
Андрейчин, Любомир
Правописен речник на българския книжовен език
6. прераб. изд
Налично в : СУ "Христо Ботев"
Местоиздаване :София
Издателство :Наука и изкуство
Година на издаване :1965 г.
Пагинация :424 стр.
Размер :19
Носител :книжен
Сигнатура :80(03) / А 66
Класификационен индекс по УДК :80(03)
Рейтинг (брой гласували) :0 (0)
Отпечатване
Коментари
За да пишете коментари трябва да се регистрирате.
Няма коментари за тази книга.

Най-добър изглед с Firefox и Internet Explorer 7
Генерирано за 0.019 s