Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Издание
Корица
Дуйчев, Иван Симеонов
Страници от миналото : Очерци
Налично в : ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"
Местоиздаване :София
Издателство :Отечество
Година на издаване :1983 г.
Пагинация :368 стр.
Илюстрации, типове :цветни снимки, изображения
Размер :22
Носител :книга
Сигнатура :941Б.02/.03 /Д92
Класификационен индекс по УДК :941Б.02/.03
Ключови думи :история на България, славяни, прабългари, старобългарска книжнина, Кирило-Методиево дело, Търново - културно средище на средновековна България
Рейтинг (брой гласували) :0 (0)
Отпечатване
Коментари
За да пишете коментари трябва да се регистрирате.
Няма коментари за тази книга.

Най-добър изглед с Firefox и Internet Explorer 7
Генерирано за 0.02 s